Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Igor Hlavatý » 2013 »

piestovka červenohlúbiková
Typhula erythropus (Pers.) Fr.