Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Stanislav Tutka » Sezóna 2013 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm