Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Stanislav Tutka » Sezóna 2013 »

voskopórovka purpurová
Ceriporia purpurea (Fr.) Donk