Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Andrej Alena » Sezóna 2010 »

mloky Šúru
Lissotriton vulgaris a Triturus dobrogicus