Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. Karel Tejkal » Sezóna 2009 »

lofária tmavá
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden