Úvodná stránka » Fotogalérie » Zoznam fotogalérií užívateľov »

Fotogalérie - Dušan Čermák

Profil:Huby zbieram už od malúčka.Postupom času som si začal všímať aj ostatné huby,ktoré nezbieram,ale stojí za to si ich odfotografovať.Začal som ich fotiť a vďaka tejto stránke a knihám zaoberať sa nimi.Vyhľadávam huby iba v mojom okolí kde bývam (Pernek - okolie Malé Karpaty) a navštevujem u nás rôzne biotopy kde huby rastú.Je dobré vedieť aké huby v mojej oblasti rastú a či vôbec rastú.No aké nálezy sa podaria,to už nechám na prírodu.
Na huby a na huby (o=
portret
Posledné prihlásenie:10.2.2018 08:36
Počet fotografií:1111

Do mojich fotogalérií (početne osem) sú najviac zahrnuté huby,ktoré som sa učil spoznávať.Z nich tam patrí aj fotogaléria živočíchy,do ktorej som zahrnul aj bezstavovce,ďalej fotogaléria rastliny a fotogaléria lesík,v ktorom som robil prieskum. Veľká vďaka prírode,knihám a tejto stránke za spoluprácu.

Huby - Mojích prvých 100 fotografií.  (100 fotografií)

ohnivec
ohnivec
Sarcoscypha sp.
Re: 6
Dušan Čermák
21. 03. 2013
peniazočka smreková
peniazočka smreková
Strobilurus esculentus
Re: 0
Dušan Čermák
21. 03. 2013
trúdnikovec pásikavý
trúdnikovec pásikavý
Trametes ochracea
Re: 6
Dušan Čermák
18. 03. 2013
ryšavec šikmý
ryšavec šikmý
Inonotus obliquus
Re: 0
Dušan Čermák
13. 03. 2013

Ďalšie fotografie galérie

Huby - Mojích prvých 100 fotografií.  (100 fotografií)

peniazočka smreková
peniazočka smreková
Strobilurus esculentus
Re: 1
Dušan Čermák
21. 03. 2013
trúdnikovec pásikavý
trúdnikovec pásikavý
Trametes ochracea
Re: 4
Dušan Čermák
21. 03. 2013
práchnovček pásikavý
práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
Re: 3
Dušan Čermák
18. 03. 2013
ryšavec šikmý
ryšavec šikmý
Inonotus obliquus
Re: 4
Dušan Čermák
18. 03. 2013

Ďalšie fotografie galérie

Huby - Sezóna 2013  (255 fotografií)

hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 1
Dušan Čermák
21. 07. 2014
bedľa Konradova
bedľa Konradova
Macrolepiota konradii
Re: 1
Dušan Čermák
21. 07. 2014
hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 0
Dušan Čermák
21. 07. 2014
suchohríb
suchohríb
Xerocomus sp.
Re: 0
Dušan Čermák
21. 07. 2014

Ďalšie fotografie galérie

Huby - Sezóna 2014  (123 fotografií)

hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 7
Dušan Čermák
06. 12. 2014
koralovec bukový
koralovec bukový
Hericium coralloides
Re: 7
Dušan Čermák
06. 12. 2014
hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 3
Dušan Čermák
06. 12. 2014
hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 3
Dušan Čermák
05. 12. 2014

Ďalšie fotografie galérie

Huby - Sezóna 2015  (44 fotografií)

ryšavec srstnatý
ryšavec srstnatý
Inonotus hispidus
Re: 4
Dušan Čermák
01. 02. 2016
brezovník obyčajný
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
Re: 0
Dušan Čermák
01. 02. 2016
kozák osikový
kozák osikový
Leccinum albostipitatum
Re: 2
Dušan Čermák
01. 02. 2016
hliva ustricovitá
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
Re: 0
Dušan Čermák
01. 02. 2016

Ďalšie fotografie galérie

Živočíchy  (177 fotografií)

jež
jež
Erinaceus
Re: 5
Dušan Čermák
27. 07. 2016
jež
jež
Erinaceus
Re: 2
Dušan Čermák
27. 07. 2016
jež
jež
Erinaceus
Re: 1
Dušan Čermák
27. 07. 2016
bocian čierny
bocian čierny
Ciconia nigra
Re: 0
Dušan Čermák
22. 07. 2016

Ďalšie fotografie galérie

Rastliny  (95 fotografií)

cesnak medvedí
cesnak medvedí
Allium ursinum
Re: 0
Dušan Čermák
14. 03. 2017
pyštek obyčajný
pyštek obyčajný
Linaria vulgaris
Re: 0
Dušan Čermák
14. 03. 2017
hloh obyčajný
hloh obyčajný
Crataegus laevigata
Re: 0
Dušan Čermák
14. 03. 2017
škumpa vlasatá
škumpa vlasatá
Cotinus coggygria
Re: 0, chránená rastlina
Dušan Čermák
14. 03. 2017

Ďalšie fotografie galérie

Lesík 2016-2017  (217 fotografií)

kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Colchicum autumnale
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
kukučka lúčna
kukučka lúčna
Lychnis flos-cuculi
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017

Ďalšie fotografie galérie

Vyhľadávanie vo fotogalériách autora

Najnovšie fotografie

kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Colchicum autumnale
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
kukučka lúčna
kukučka lúčna
Lychnis flos-cuculi
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
pichliač obyčajný
pichliač obyčajný
Cirsium vulgare
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
čerkáč peniažtekový
čerkáč peniažtekový
Lysimachia nummularia
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
ľuľok sladkohorký
ľuľok sladkohorký
Solanum dulcamara
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Colchicum autumnale
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
čerkáč peniažtekový
čerkáč peniažtekový
Lysimachia nummularia
Re: 0
Dušan Čermák
11. 06. 2017
margaréta biela
margaréta biela
Leucanthemum vulgare
Re: 0
Dušan Čermák
10. 06. 2017
margaréta biela
margaréta biela
Leucanthemum vulgare
Re: 2
Dušan Čermák
10. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 2
Dušan Čermák
10. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
10. 06. 2017
pichliač obyčajný
pichliač obyčajný
Cirsium vulgare
Re: 0
Dušan Čermák
10. 06. 2017
pichliač obyčajný
pichliač obyčajný
Cirsium vulgare
Re: 0
Dušan Čermák
10. 06. 2017
kukučka lúčna
kukučka lúčna
Lychnis flos-cuculi
Re: 2
Dušan Čermák
10. 06. 2017
čerkáč peniažtekový
čerkáč peniažtekový
Lysimachia nummularia
Re: 2
Dušan Čermák
10. 06. 2017
čerkáč peniažtekový
čerkáč peniažtekový
Lysimachia nummularia
Re: 0
Dušan Čermák
10. 06. 2017
ďatelina
ďatelina
Trifolium sp.
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Colchicum autumnale
Re: 2
Dušan Čermák
09. 06. 2017
jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Colchicum autumnale
Re: 4
Dušan Čermák
09. 06. 2017
ľuľok sladkohorký
ľuľok sladkohorký
Solanum dulcamara
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
ľuľok sladkohorký
ľuľok sladkohorký
Solanum dulcamara
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
09. 06. 2017
jahoda
jahoda
Fragaria
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
dub letný
dub letný
Quercus robur
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
kosatec žltý
kosatec žltý
Iris pseudacorus
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
papraď samčia
papraď samčia
Dryopteris filix-mas
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
pichliač obyčajný
pichliač obyčajný
Cirsium vulgare
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
mliečnik
mliečnik
Tithymalus sp.
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
jahoda
jahoda
Fragaria
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
dub letný
dub letný
Quercus robur
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
korunovec svietnikovitý
korunovec svietnikovitý
Artomyces pyxidatus
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
štítovka
štítovka
Pluteus sp.
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
peniazovka
peniazovka
Collybia sp.
Re: 0
Dušan Čermák
20. 05. 2017
hnojník rozsiaty
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
Re: 2
Dušan Čermák
13. 05. 2017
hnojník rozsiaty
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
Re: 0
Dušan Čermák
13. 05. 2017
korunovec svietnikovitý
korunovec svietnikovitý
Artomyces pyxidatus
Re: 0
Dušan Čermák
13. 05. 2017
štítovka
štítovka
Pluteus sp.
Re: 0
Dušan Čermák
13. 05. 2017
trúdnik
trúdnik
Polyporus sp.
Re: 0
Dušan Čermák
13. 05. 2017
prilbička
prilbička
Mycena sp.
Re: 0
Dušan Čermák
13. 05. 2017