Úvodná stránka » Fotogalérie » Zoznam fotogalérií užívateľov » Fotogalérie - Tatiana Svetlova »

Sezóna 2008

Tatiana Svetlova

Obrázky uverejnené v sezóne 2008


Počet: 85Strana:  1 2 3 4 >> >|
práchnovček pásikavý
práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
Re: 5
Tatiana Svetlova
07. 11. 2008
pukavec rozložitý
pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
Re: 4
Tatiana Svetlova
03. 01. 2009
pukavec rozložitý
pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
Re: 8
Tatiana Svetlova
03. 01. 2009
pórovka mäkká
pórovka mäkká
Datronia mollis
Re: 3
Tatiana Svetlova
04. 11. 2008
zubovec biely
zubovec biely
Irpex lacteus
Re: 3
Tatiana Svetlova
21. 12. 2008
zubček severský
zubček severský
Climacodon septentrionalis
Re: 9
Tatiana Svetlova
10. 11. 2008
tvarohovec Kmeťov
tvarohovec Kmeťov
Tyromyces kmetii
Re: 4
Tatiana Svetlova
17. 11. 2008
práchnovec kopytovitý
práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
Re: 3
Tatiana Svetlova
04. 01. 2009
tvarohovec Kmeťov
tvarohovec Kmeťov
Tyromyces kmetii
Re: 4
Tatiana Svetlova
17. 11. 2008
tvarohovec Kmeťov
tvarohovec Kmeťov
Tyromyces kmetii
Re: 11
Tatiana Svetlova
17. 11. 2008
rizinka zvlnená
rizinka zvlnená
Rhizina undulata
Re: 15
Tatiana Svetlova
19. 11. 2008
rýdzik korenistý
rýdzik korenistý
Lactarius piperatus
Re: 19
Tatiana Svetlova
19. 11. 2008
ostropórovec topoľový
ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
Re: 5
Tatiana Svetlova
05. 11. 2008
lesklokôrovka plochá
lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
Re: 10
Tatiana Svetlova
08. 11. 2008
drevomorka rôsolovitá
drevomorka rôsolovitá
Phlebia tremellosa
Re: 4
Tatiana Svetlova
24. 11. 2008
hlinovec červenkastý
hlinovec červenkastý
Hapalopilus nidulans
Re: 10
Tatiana Svetlova
26. 11. 2008
pukavec rozložitý
pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
Re: 4
Tatiana Svetlova
03. 01. 2009
chrastavka tenká
chrastavka tenká
Coniophora arida
Re: 4
Tatiana Svetlova
26. 12. 2008
chrastavka tenká
chrastavka tenká
Coniophora arida
Re: 9
Tatiana Svetlova
26. 12. 2008
ohňovec mohutný
ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta
Re: 3
Tatiana Svetlova
21. 12. 2008
ohňovec mohutný
ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta
Re: 2
Tatiana Svetlova
21. 12. 2008
zubovec biely
zubovec biely
Irpex lacteus
Re: 1
Tatiana Svetlova
21. 12. 2008
ohňovec mohutný
ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta
Re: 1
Tatiana Svetlova
21. 12. 2008
Počet: 85Strana:  1 2 3 4 >> >|