Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bolbitius reticulatus »

História popisu - Bolbitius reticulatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 19:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1slzečník síťnatý (síťkovaný)

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Ricken 1915

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus aleuriatus Fr. 1815; Agaricus ostreatus var. reticulatus (Schumach.) Fr. 1821; Agaricus reticulatus Pers. 1798; Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer 1951; Bolbitius reticulatus var. aleuriatus (Fr.) Bon 1990; Pluteolus aleuriatus (Fr.) P. Karst. 1879; Pluteolus aleuriatus var. reticulatus (Pers.) J.E. Lange 1938; Pluteolus reticulatus (Pers.) Gillet 1878; Pluteus phlebophorus var. reticulatus (Pers.) Cooke;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Akceptovaný vedecký názov.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.01.2002 00:00

Hnojovec sieťkovaný

Bolbitius reticulatus

Nejedlá huba