Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Astragalus glycyphyllos »

História popisu - Astragalus glycyphyllos

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 14:10

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kozinec sladkolistý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kozinec sladkolistý

Astragalus glycyphyllos