Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aster novae-angliae »

História popisu - Aster novae-angliae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:26

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Trváca bylina so stonkami husto olistenými a drsne chlpatými, byle dosahujú výšku 40 - 200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú. Kvety sú najčastejšie svetloružovej až purpurovej farby. 1Trváca bylina so stonkami husto olistenými a drsne chlpatými, byle dosahujú výšku 40 - 200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú. Kvety v bohatom súkvetí sú najčastejšie svetloružovej až purpurovej farby.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:25

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Trváca bylina so stonkami husto olistenými a drsne chlpatými, byle dosahujú výšku 40 - 200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú. 1Trváca bylina so stonkami husto olistenými a drsne chlpatými, byle dosahujú výšku 40 - 200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú. Kvety sú najčastejšie svetloružovej až purpurovej farby.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Vytrvalé byliny s lodyhami husto zalistenými a drstne chlpatými, a to i v dolnej časti a po celom obvode, lodyhy dosahujú výšku 40-200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú. 1Trváca bylina so stonkami husto olistenými a drsne chlpatými, byle dosahujú výšku 40 - 200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1v záhradách, na rumovištiach, skládkach komunálneho odpadu či pri plotoch 1v záhradách, na rumoviskách, skládkach komunálneho odpadu či pri plotoch

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík 1Invázny taxón, trvale zdomácnený.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón, trvale zdomácnený. 1Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 17:03

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Vytrvalé byliny s lodyhami husto zalistenými a drstne chlpatými, a to i v dolnej časti a po celom obvode, lodyhy dosahujú výšku 40-200 cm, listy sú úzke 5-12 cm dlhé, drsno chlpaté. Dolné listy ešte pred rozkvetom zasychajú.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1v záhradách, na rumovištiach, skládkach komunálneho odpadu či pri plotoch


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 20:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvězdnice novoanglická

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lasalea novae-angliae (L.) Semple et Brouilet

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Invázny taxón, trvale zdomácnený.


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Astra novoanglická

Aster novae-angliae