Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aster lanceolatus »

História popisu - Aster lanceolatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.09.2013 21:55

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 19

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobná astra málokvetá (Aster tradescantii) sa odlišuje na rube chlpatými listami a odstavajúcim zákrovom, ktorý je neškvrnitý.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v pobrežných krovinách potokov a riek, rumoviskách, skládkach a okrajoch ciest 1Rastie v pobrežných krovinách potokov a riek, rumoviskách, skládkach a okrajoch ciest.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Invázny taxón, trvale zdomácnený.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná astra málokvetá (Aster tradescantii) sa odlišuje na rube chlpatými listami a odstavajúcim zákrovom, ktorý je neškvrnitý. Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík 1Text: Ladislav Ševčík

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 17.12.2011 19:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Dorastá do výšky 60 - 120 cm. Prízemné listy počas kvetenstva sú odumreté. Kvitne bielymi až svetlofialovými kvetmi. 1Dorastá do výšky 60 - 120 cm. Prízemné listy počas kvetenstva sú odumreté. Kvitne bielymi až svetlofialovými kvetmi, zákrov zeleno-bielo škvrnitý, zákrovné listene +/- pritisnuté.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík 1Podobná astra málokvetá (Aster tradescantii) sa odlišuje na rube chlpatými listami a odstavajúcim zákrovom, ktorý je neškvrnitý. Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:20

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Dorastá do výšky 60-120 cm. Prízemné listy počas kvetenstva sú odumreté. 1Dorastá do výšky 60 - 120 cm. Prízemné listy počas kvetenstva sú odumreté. Kvitne bielymi až svetlofialovými kvetmi.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:50

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón, trvale zdomácnený. 1Invázny taxón, trvale zdomácnený. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 16:53

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Dorastá do výšky 60-120 cm. Prízemné listy počas kvetenstva sú odumreté.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v pobrežných krovinách potokov a riek, rumoviskách, skládkach a okrajoch ciest


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 20:01

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvězdnice kopinatá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Willd.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aster frutetorum Wimm.; Aster simplex Willd.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Invázny taxón, trvale zdomácnený.


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Astra kopijovitolistá

Aster lanceolatus