Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabis hirsuta »

História popisu - Arabis hirsuta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.04.2014 16:32

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{9811} arábka šípovitá/Arabis sagittata arábka slatinná/Arabis nemorensis - vlhkomilný druh 1{9811} {13438} arábka slatinná/Arabis nemorensis - vlhkomilný druh


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 22.04.2014 14:17

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{9811} arábka slatinná/Arabis nemorensis - vlhkomilný druh 1{9811} arábka šípovitá/Arabis sagittata arábka slatinná/Arabis nemorensis - vlhkomilný druh


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.04.2014 07:39

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{9811} arábka slatinná/Arabis nemorensis 1{9811} arábka slatinná/Arabis nemorensis - vlhkomilný druh


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.04.2014 07:38

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1arábka uškatá/Arabis auriculata arábka slatinná/Arabis nemorensis  1{9811} arábka slatinná/Arabis nemorensis


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.04.2014 07:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Arabis contracta subsp. hirsuta (L.) Čelak.; Arabis hirsuta subsp. sessilifolia Gaudin;  1Arabis contracta subsp. hirsuta (L.) Čelak.; Arabis hirsuta subsp. sessilifolia Gaudin; Erysimum hirsutum (L.) Kuntze; Turritis hirsuta L.;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 14

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha nevětvená, často na bázi fialově naběhlá. plodenství řidší, šešule nejsou ztuha přímé a nejsou vzájemně zcela rovnoběžné, k plodenství přitisklé, lodyžní listy obvykle kratší než internodia, špičaté, ostře zubaté, vzácně celokrajné, délka listů se od báze k vrcholu zkracuje, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Lodyha nevětvená, často na bázi fialově naběhlá, plodenství řidší, šešule nejsou ztuha přímé a nejsou vzájemně zcela rovnoběžné, k plodenství přitisklé, lodyžní listy obvykle kratší než internodia, špičaté, ostře zubaté, vzácně celokrajné, délka listů se od báze k vrcholu zkracuje, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Trávníky, louky, skalní stepi, okraje a světliny teplomilných lesů 1Trávníky, louky, pastviny, skalní stepi, křoviny, okraje a světliny teplomilných lesů.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.04.2014 22:30

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1arábka slatinná/Arabis nemorensis 1arábka uškatá/Arabis auriculata arábka slatinná/Arabis nemorensis


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 22:45

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1arábka slatinná/Arabis nemorensis


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 06:43

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha nevětvená, časro na bázi fialově naběhlá. plodenství řidší, šešule nejsou ztuha přímé a nejsou vzájemně zcela rovnoběžné, k plodenství přitisklé, lodyžní listy obvykle kratší než internodia, špičaté, ostře zubaté, vzácně celokrajné, délka listů se od báze k vrcholu zkracuje, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Lodyha nevětvená, často na bázi fialově naběhlá. plodenství řidší, šešule nejsou ztuha přímé a nejsou vzájemně zcela rovnoběžné, k plodenství přitisklé, lodyžní listy obvykle kratší než internodia, špičaté, ostře zubaté, vzácně celokrajné, délka listů se od báze k vrcholu zkracuje, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 06:42

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha nevětvená, časro na bázi fialově naběhlá. plodenství řidší, šešule nejsou ztuha přímé a nejsou vzájemně zcela rovnoběžné, k plodenství přitisklé, lodyžní listy obvykle kratší než internodia, špičaté, ostře zubaté, vzácně celokrajné, délka listů se od báze k vrcholu zkracuje, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Trávníky, louky, skalní stepi, okraje a světliny teplomilných lesů

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Značně proměnlivý druh v počtu tvaru a odění listů a hustotě odění lodyhy.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:43

Český názov:

Old VersionNew Version
1Huseník 1Huseník chlupatý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:34

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Huseník

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Scop.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Arabis contracta subsp. hirsuta (L.) Čelak.; Arabis hirsuta subsp. sessilifolia Gaudin;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Arábka chlpatá

Arabis hirsuta