Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabis alpina »

História popisu - Arabis alpina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.09.2011 12:27

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Je to vytrvalá bylina, riedko chlpatá, 10-35 cm vysoká, listy v prízemnej ružici, zubaté, kvety biele, kvitne od júna do augusta. Veľmi premenlivý druh. 1Trváca bylina, riedko chlpatá, 10-35 cm vysoká, listy v prízemnej ružici, zubaté, kvety biele, štvorpočetné. Veľmi premenlivý druh.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1U nás rastie v Karpatoch na vápencových sutiach, okolo horských pramenísk.  1U nás rastie v Karpatskej oblasti na vápencových sutinách, okolo horských pramenísk, na holiach a podobne.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:38

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 15:39

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Je to vytrvalá bylina, riedko chlpatá, 10-35 cm vysoká, listy v prízemnej ružici, zubaté, kvety biele, kvitne od júna do augusta. Veľmi premenlivý druh.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1U nás rastie v Karpatoch na vápencových sutiach, okolo horských pramenísk.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Huseník alpský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Arabis crispata Willd.; Arabis pieninica Woł.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Arábka alpínska

Arabis alpina