Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Andromeda polifolia »

História popisu - Andromeda polifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 10.08.2013 09:29

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Okrem Tatier rastie iba na Orave, jej biotopom sú rašeliniská vrchoviskového typu. 1Okrem Tatier rastie iba na Orave a v Slovenskom Rudohorí, jej biotopom sú rašeliniská vrchoviskového typu.

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón V ČR silně ohrožený druh (C2) 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón V ČR silně ohrožený druh (C2b), zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 09.08.2013 22:50

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón V ČR silně ohrožený druh (C2) 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón V ČR silně ohrožený druh (C2)


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 09.08.2013 22:49

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Andromeda americana DC. Andromeda canadensis Cels ex Lam. Andromeda glaucifolia Wender. Andromeda grandiflora Steud. Andromeda myrifica A. Pabrez ex Hryn. Andromeda oleifolia Steud. Andromeda polifolia f. concolor (B. Boivin) B. Boivin Andromeda polifolia f. humilis Kurtz Andromeda polifolia subsp. humilis V.M. Vinogr. Andromeda polifolia var. angustifolia Aiton

Výskyt do:

Old VersionNew Version
16 17

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón V ČR silně ohrožený druh (C2)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.09.2011 12:03

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Okrem Tatier rastie iba na Orave, rastie na rašelinách vrchoviskového typu 1Okrem Tatier rastie iba na Orave, jej biotopom sú rašeliniská vrchoviskového typu.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.09.2011 12:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Pokuta 1500 Sk Je to kríček dorastajúci do výšky až 20-30 cm. Z podzemku vyrastajú políhavé, koncami vystúpavé stonky so striedavými, úzkymi, až úzko kopijovitými kožovitými listami. Tie sú na líci lesklé, na rube sivasté. Ružové kvety sú usporiadané v okolíku. Kvitne v máji až júni. Plodmi sú mnohosemenné tobolky. 1Je to kríček dorastajúci do výšky až 20-30 cm. Z podzemku vyrastajú poliehavé, vystúpavé stonky so striedavými, úzkymi, až úzko kopijovitými kožovitými listami. Tie sú na líci lesklé, na rube sivasté. Ružové kvety sú usporiadané v okolíku. Kvitne v máji až júni. Plodmi sú mnohosemenné tobolky.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je kriticky ohrozeným druhom a úplne chránenou rastlinou. Je to vždyzelený ker Text: Ladislav Ševčík 1Je to vždyzelený ker. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Je kriticky ohrozeným druhom a úplne chránenou rastlinou. Je to vždyzelený ker 1Je kriticky ohrozeným druhom a úplne chránenou rastlinou. Je to vždyzelený ker Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 14:54

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pokuta 1500 Sk Je to kríček dorastajúci do výšky až 20-30 cm. Z podzemku vyrastajú políhavé, koncami vystúpavé stonky so striedavými, úzkymi, až úzko kopijovitými kožovitými listami. Tie sú na líci lesklé, na rube sivasté. Ružové kvety sú usporiadané v okolíku. Kvitne v máji až júni. Plodmi sú mnohosemenné tobolky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Okrem Tatier rastie iba na Orave, rastie na rašelinách vrchoviskového typu

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je kriticky ohrozeným druhom a úplne chránenou rastlinou. Je to vždyzelený ker


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:24

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Andromedka sivolistá 1Andromédka sivolistá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kyhanka sivolistá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Andromedka sivolistá

Andromeda polifolia