Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ambrosia artemisiifolia »

História popisu - Ambrosia artemisiifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.07.2012 11:04

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 19


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 22.07.2012 10:51

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Jednoročná bylina. Dorastá do výšky od 10-200 cm. Má priamu chlpatú, alebo plstnatú, bohato rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rube sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadané v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka. 1Jednoročná bylina. Dorastá do výšky od 10-200 cm. Má priamu chlpatú, alebo plstnatú, bohato rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rube sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadané v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.09.2011 12:06

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Dorastá do výšky od 10-200cm. Má priamu chlpatú alebo plstnatú bohato rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rube sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadané v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka. 1Jednoročná bylina. Dorastá do výšky od 10-200 cm. Má priamu chlpatú, alebo plstnatú, bohato rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rube sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadané v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku sa vyskytuje najmä v najteplejších južných oblastiach. Rastie na rumoviskách, skládkach, železničných násypoch a na obrábaných poliach.  1Na Slovensku sa vyskytuje najmä v najteplejších oblastiach južného Slovenska. Rastie na rumoviskách, skládkach, železničných násypoch a na obrábaných poliach.

Význam:

Old VersionNew Version
1je jednoročná alergénna burina 1alergénna burina

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón,Príbuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá Text: Ladislav Ševčík 1Invázny taxón, príbuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón,Príbuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá 1Invázny taxón,Príbuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 14:46

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Dorastá do výšky od 10-200cm. Má priamu chlpatú alebo plstnatú bohato rozkonárenú byľ. Listy sú jednoducho až 3x perovito strihané, na líci tmavozelené, na rube sivozelené pritlačene chlpaté. Bledožlté kvety sú jednopohlavné, usporiadané v úboroch. Kvitne od augusta do októbra. Plodom je nažka.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku sa vyskytuje najmä v najteplejších južných oblastiach. Rastie na rumoviskách, skládkach, železničných násypoch a na obrábaných poliach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1je jednoročná alergénna burina

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Invázny taxón 1Invázny taxón,Príbuzným druhom s rovnakým pôvodom a vlastnosťami je ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida L.), ktorá je zatiaľ na Slovensku zriedkavá


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 18:21

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ambrózie pelyňkolistá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Artemisia elatior var. artemisiifolia (L.) Farw.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Invázny taxón


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ambrózia palinolistá

Ambrosia artemisiifolia