Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aporpium canescens »

História popisu - Aporpium canescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.02.2016 11:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1odľa neaktualizovanej časti Index Fungorum by to mala byť Elmerina caryae. Pán Vampola to určil ako Aporpium canescens, keďže Aporpium caryae je "americký druh": www.sekj.org/PDF/anb49-free/anb49-359i.pdf 1Podľa neaktualizovanej časti Index Fungorum by to mala byť Elmerina caryae. Pán Vampola to určil ako Aporpium canescens, keďže Aporpium caryae je "americký druh": www.sekj.org/PDF/anb49-free/anb49-359i.pdf


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.02.2016 11:33

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Elmerina caryae 1Aporpium canescens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schwein.) D.A. Reid 1(P. Karst.) Bondartsev & Singer

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1odľa neaktualizovanej časti Index Fungorum by to mala byť Elmerina caryae. Pán Vampola to určil ako Aporpium canescens, keďže Aporpium caryae je "americký druh": www.sekj.org/PDF/anb49-free/anb49-359i.pdf

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1354655 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:07

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aporpium caryae 1Elmerina caryae

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schwein.) D.A. Reid

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Aporpium canescens</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, in Singer, <i>Mycologia</i> <b>36</b>(1): 67 (1944)<br><b>Aporpium caryae</b> <b>(Schwein.) Teixeira &amp; D.P. Rogers</b>, <i>Mycologia</i> <b>47</b>(3): 410 (1955)<br><b>Aporpium pilatii</b> <b>(Bourdot) Bondartsev &amp; Singer ex Bondartsev</b> [as '<i>pilati</i>'], <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 159 (1953)<br><b>Microporus fendleri</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 496 (1898)<br><b>Microporus fendzleri</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 496 (1898)<br><b>Polyporus argillaceus</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>7</b>(no. 41): 1 (1878)<br><b>Polyporus caryae</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 159 (1832)<br><b>Polyporus fendzleri</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>10</b>(no. 45): 317 (1868) [1869]<br><b>Polystictus fendzleri</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 291 (1888)<br><b>Poria argillacea</b> <b>(Cooke) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 321 (1888)<br><b>Poria canescens</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>9</b>: 10 (1887)<br><b>Poria caryae</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 306 (1888)<br><b>Poria cordylines</b> <b>G. Cunn.</b> [as '<i>cordylina</i>'], <i>Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.</i> <b>72</b>: 39 (1947)<br><b>Poria fendzleri</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) J. Lowe</b>, <i>Lloydia</i> <b>10</b>: 50 (1947)<br><b>Poria pilatii</b> <b>Bourdot</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>: 230 (1932)<br><b>Protomerulius caryae</b> <b>(Schwein.) Ryvarden</b>, <i>Syn. Fung.</i> (Oslo) <b>5</b>: 212 (1991)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1354655


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

pórovička sivastá

Aporpium caryae
pórovka šedá

Nejedlá huba