Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodiella semisupina »

História popisu - Antrodiella semisupina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & M. A. Curtis) 1(Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Antrodia semisupina</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Ryvarden</b>, <i>N. Amer. Polyp.</i>, Vol. <b>1</b> <i>Abortiporus</i> - <i>Lindtneri</i> (Oslo) <b>1</b>: 88 (1976)<br><b>Antrodiella beschidica</b> <b>Vampola &amp; Pouzar</b>, <i>Czech Mycol.</i> <b>49</b>(1): 23 (1996)<br><b>Antrodiella farinacea</b> <b>Vampola &amp; Pouzar</b>, <i>Czech Mycol.</i> <b>49</b>(1): 29 (1996)<br><b>Aporpium semisupinum</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 161 (1953)<br><b>Flaviporus semisupinus</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Ginns</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>21</b>: 327 (1984)<br><b>Leptoporus semisupinus</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 121 (1937)<br><b>Polyporus pallescens</b> <b>Romell</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>11</b>(no. 3): 19 (1911)<br><b>Polyporus semisupinus</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Grevillea</i> <b>1</b>(no. 4): 50 (1872)<br><b>Trametes semisupina</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis ex Berk.) Ryvarden</b>, <i>Boletim da Ch&#225;cara Bot&#226;nica de Itu</i> <b>1</b>: 83 (1994) [1993]<br><b>Trametes subscutellata</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>2</b>(4): 191 (1910)<br><b>Tyromyces semisupinus</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 34 (1907)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1116141


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.04.2007 19:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1outkovka polorozlitá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk. & M. A. Curtis)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

Antrodiela lopatkovitá

Antrodiella semisupina

Nejedlá huba