Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodiella serpula »

História popisu - Antrodiella serpula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 01.10.2019 18:10

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodiella hoehnelii 1Antrodiella serpula

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bres.) Niemelä 1(P. Karst.) Spirin & Niemelä

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Coriolus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 145 (1925)<br><b>Flaviporus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Ginns</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>21</b>: 326 (1984)<br><b>Fomes magnosporus</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>6</b>: 1014 (1920)<br><b>Phellinus magnosporus</b> <b>(Lloyd) M. Fidalgo</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>17</b>: 119 (1968)<br><b>Polyporus hoehnelii</b> <b>Bres.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>121</b>: 344 (1912)<br><b>Polyporus rufopodex</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 641 (1912)<br><b>Polyporus scaber</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 657 (1922)<br><b>Trametes hoehnelii</b> <b>(Bres.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 270 (1939)<br><b>Tyromyces hoehnelii</b> <b>(Bres.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 97 (1964) 1<b>Antrodiella hoehnelii</b> <b>(Bres.) Niemel&#228;</b>, <i>Karstenia</i> <b>22</b>(1): 11 (1982)<br><b>Bjerkandera serpula</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 79 (1887)<br><b>Coriolus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 145 (1925)<br><b>Coriolus hoehnelii f. resupinatus</b> <b>Doma&#324;ski</b>, <i>Monographiae Botanicae</i>, Societas Botanicorum Poloniae <b>15</b>: 48 (1963)<br><b>Coriolus hoehnelii subsp. genistae</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 145 (1925)<br><b>Coriolus hoehnelii var. genistae</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, (1925)<br><b>Flaviporus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Ginns</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>21</b>: 326 (1984)<br><b>Fomes magnisporus</b> <b>Lloyd</b> [as '<i>magnosporus</i>'], <i>Mycol. Writ.</i> <b>6</b>(Letter 64): 1014 (1920) [1921]<br><b>Phellinus magnisporus</b> <b>(Lloyd) M. Fidalgo</b> [as '<i>magnosporus</i>'], <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>17</b>: 119 (1968)<br><b>Polyporus hoehnelii</b> <b>Bres.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>121</b>: 344 (1912)<br><b>Polyporus rufopodex</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 641 (1912)<br><b>Polyporus scaber</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 657 (1922)<br><b>Polyporus serpula</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 122 (1888)<br><b>Trametes hoehnelii</b> <b>(Bres.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, III, Polyporaceae (Praha) <b>1</b>: 270 (1939)<br><b>Tyromyces hoehnelii</b> <b>(Bres.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 97 (1964)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1109601 1500771


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.03.2012 10:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodiella serpula 1Antrodiella hoehnelii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(P. Karst.) Spirin & Niemelä 1(Bres.) Niemelä

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1na základe upozornenia p.Vampolu je už Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemelä už len synonymum Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1500771 1109601


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.03.2012 10:08

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodiella hoehnelii 1Antrodiella serpula

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bres.) Niemelä 1(P. Karst.) Spirin & Niemelä

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1109601 1500771


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.03.2012 10:05

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.) Niemelä

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Coriolus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 145 (1925)<br><b>Flaviporus hoehnelii</b> <b>(Bres.) Ginns</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>21</b>: 326 (1984)<br><b>Fomes magnosporus</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>6</b>: 1014 (1920)<br><b>Phellinus magnosporus</b> <b>(Lloyd) M. Fidalgo</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>17</b>: 119 (1968)<br><b>Polyporus hoehnelii</b> <b>Bres.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>121</b>: 344 (1912)<br><b>Polyporus rufopodex</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>6</b>: 641 (1912)<br><b>Polyporus scaber</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 657 (1922)<br><b>Trametes hoehnelii</b> <b>(Bres.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 270 (1939)<br><b>Tyromyces hoehnelii</b> <b>(Bres.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 97 (1964)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1109601


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

antrodiela Höhnellova

Antrodiella hoehnelii
outkovka Hohnelova

Nejedlá huba