Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodia gossypium »

História popisu - Antrodia gossypium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:17

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodia gossypina 1Antrodia gossypium

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Speg.) Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Fibroporia gossypium</b> <b>(Speg.) Parmasto</b>, <i>Consp. System. Corticiac.</i> (Tartu): 207 (1968)<br><b>Leptoporus destructor var. resupinatus</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 547 (1928)<br><b>Leptoporus resupinatus</b> <b>Bourdot &amp; Galzin ex Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(1): 9 (1932)<br><br><b>Poria gossypium</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. Hist. nat. B. Aires</i> <b>6</b>: 169 (1898) [1899]<br><br><b>Tyromyces resupinatus</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 52 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1308777


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

trúdnikovček rozliaty

Antrodia gossypina
pórnatka rozlitá

Nejedlá huba