Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodia crassa »

História popisu - Antrodia crassa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(P. Karst.) Ryvarden 1973 1(P. Karst.) Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer 1941; Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev 1953; Amyloporiella crassa (P. Karst.) A. David & Tortic 1984; Fibuloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev 1953; Fomes crassus (P. Karst.) Komarova 1964; Fomitopsis crassa (P. Karst.) Bondartsev 1953; Physisporinus crassus (P. Karst.) P. Karst.; Physisporus crassus P. Karst. 1889; Polyporus caseicarnis Speg. 1898; Poria crassa (P. Karst.) Sacc. 1891; 1<b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 50 (1941)<br><b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer ex Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1953)<br><b>Amyloporiella crassa</b> <b>(P. Karst.) A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>83</b>(4): 660 (1984)<br><b>Fibuloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Fomes crassus</b> <b>(P. Karst.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 193 (1964)<br><b>Fomitopsis crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Physisporinus crassus</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b><br><b>Physisporus crassus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Kritisk &#214;fversigt af Finlands Basidsvampar</i>, Till&#228;gg: 319 (1889)<br><b>Polyporus caseicarnis</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. Hist. nat. B. Aires</i> <b>6</b>: 161 (1898) [1899]<br><b>Poria crassa</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 190 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1308774


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 06.09.2012 22:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(P. Karst.) Ryvarden 1(P. Karst.) Ryvarden 1973

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 50 (1941)<br><b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer ex Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1953)<br><b>Amyloporiella crassa</b> <b>(P. Karst.) A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>83</b>(4): 660 (1984)<br><b>Fibuloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Fomes crassus</b> <b>(P. Karst.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 193 (1964)<br><b>Fomitopsis crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Physisporinus crassus</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b><br><b>Physisporus crassus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Kritisk &#214;fversigt af Finlands Basidsvampar</i>, Till&#228;gg: 319 (1889)<br><b>Polyporus caseicarnis</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. Hist. nat. B. Aires</i> <b>6</b>: 161 (1898) [1899]<br><b>Poria crassa</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 190 (1891) 1Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer 1941; Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev 1953; Amyloporiella crassa (P. Karst.) A. David & Tortic 1984; Fibuloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev 1953; Fomes crassus (P. Karst.) Komarova 1964; Fomitopsis crassa (P. Karst.) Bondartsev 1953; Physisporinus crassus (P. Karst.) P. Karst.; Physisporus crassus P. Karst. 1889; Polyporus caseicarnis Speg. 1898; Poria crassa (P. Karst.) Sacc. 1891;

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1308774 1


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.04.2007 18:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka tlustá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 50 (1941)<br><b>Amyloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer ex Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1953)<br><b>Amyloporiella crassa</b> <b>(P. Karst.) A. David &amp; Torti&#269;</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>83</b>(4): 660 (1984)<br><b>Fibuloporia crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Fomes crassus</b> <b>(P. Karst.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 193 (1964)<br><b>Fomitopsis crassa</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 313 (1953)<br><b>Physisporinus crassus</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b><br><b>Physisporus crassus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Kritisk &#214;fversigt af Finlands Basidsvampar</i>, Till&#228;gg: 319 (1889)<br><b>Polyporus caseicarnis</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Mus. nac. Hist. nat. B. Aires</i> <b>6</b>: 161 (1898) [1899]<br><b>Poria crassa</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 190 (1891)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1308774


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

Trúdnikovček hrubý

Antrodia crassa

Nejedlá huba