Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anthracoidea caricis »

História popisu - Anthracoidea caricis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:18

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Bref. 1896 1(Pers.) Bref.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Caeoma urceolorum (DC.) Schltdl. 1824; Cintractia caricis (Pers.) Magnus 1896; Cintractia urceolorum (DC.) Cif. 1931; Uredo caricis Pers. 1801; Uredo urceolorum DC. 1815; Ustilago caricis (Pers.) Fuckel 1836; Ustilago urceolorum (DC.) Tul. & C. Tul. 1847; 1<b>Caeoma urceolarum</b> <b>(DC.) Schltdl.</b>, <i>Fl. berol.</i> (Berlin) <b>2</b>: 130 (1824)<br><b>Cintractia caricis</b> <b>(Pers.) Magnus</b>, <i>Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.</i> <b>37</b>: 78 (1896) [1895]<br><b>Cintractia urceolarum</b> <b>(DC.) Cif.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>29</b>(1/2): 44 (1931)<br><b>Uredo caricis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 225 (1801)<br><b>Uredo urceolarum</b> <b>DC.</b>, in de Candolle &amp; Lamarck, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>5/6</b>: 78 (1815)<br><b>Ustilago caricis</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Einfluss des Bodenstc.</i>: 211 (1836)<br><b>Ustilago urceolarum</b> <b>(DC.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>7</b>: 86 (1847)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1199403


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 17:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1sněť (prašná) ostřicová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Bref. 1896

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Caeoma urceolorum (DC.) Schltdl. 1824; Cintractia caricis (Pers.) Magnus 1896; Cintractia urceolorum (DC.) Cif. 1931; Uredo caricis Pers. 1801; Uredo urceolorum DC. 1815; Ustilago caricis (Pers.) Fuckel 1836; Ustilago urceolorum (DC.) Tul. & C. Tul. 1847;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.01.2002 00:00

Guľkovník ostricový

Anthracoidea caricis

Nejedlá huba