Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Laeticutis cristata »

História popisu - Laeticutis cristata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 08.10.2018 14:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Albatrellus cristatus 1Laeticutis cristata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.) Kotl. & Pouzar 1(Schaeff.) Audet

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 316 (1774)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888) <b><font color='#0000FF'>f. cristatus</font></b><br><b>Caloporus cristatus f. simplex</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>48</b>: 418 (1931)<br><b>Grifola cristata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 643 (1821)<br><b>Grifola cristatiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 227 (1943)<br><b>Grifola poripes</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(6): 335 (1904)<br><b>Laeticutis cristata</b> <b>(Schaeff.) Audet</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>111</b>: 441 (2010)<br><b>Polypilus poripes</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)<br><b>Polyporus agilis</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 42 (1834)<br><b>Polyporus cristatiformis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 228 (1943)<br><b>Polyporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 356 (1821)<br><b>Polyporus flavovirens</b> <b>Berk. &amp; Ravenel</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>12</b>: 431 (1853)<br><b>Polyporus poripes</b> <b>Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>(1): 48 (1851) [1855]<br><b>Polyporus virellus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 429 (1838) [1836-1838]<br><b>Scutiger cristatus</b> <b>(Schaeff.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941) 1<b>Albatrellus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>11</b>(3): 154 (1957)<br><b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 316 (1774)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888) <b><font color='#0000FF'>f. cristatus</font></b><br><b>Caloporus cristatus f. simplex</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>48</b>: 418 (1931)<br><b>Grifola cristata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 643 (1821)<br><b>Grifola cristatiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 227 (1943)<br><b>Grifola poripes</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(6): 335 (1904)<br><b>Polypilus poripes</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)<br><b>Polyporus agilis</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 42 (1834)<br><b>Polyporus cristatiformis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 228 (1943)<br><b>Polyporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 356 (1821)<br><b>Polyporus flavovirens</b> <b>Berk. &amp; Ravenel</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>12</b>: 431 (1853)<br><b>Polyporus poripes</b> <b>Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>(1): 48 (1851) [1855]<br><b>Polyporus virellus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 429 (1838) [1836-1838]<br><b>Scutiger cristatus</b> <b>(Schaeff.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1292350 1511176


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 02.09.2014 10:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 316 (1774)<br><b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 316 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. cristatus</font></b><br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol.</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Grifola cristata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 643 (1821)<br><b>Grifola cristatiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 227 (1943)<br><b>Grifola poripes</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(6): 335 (1904)<br><b>Laeticutis cristata</b> <b>(Schaeff.) Audet</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>111</b>: 441 (2010)<br><b>Polypilus poripes</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)<br><b>Polyporus agilis</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 42 (1834)<br><b>Polyporus cristatiformis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 228 (1943)<br><b>Polyporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 356 (1821)<br><b>Polyporus flavovirens</b> <b>Berk. &amp; Ravenel</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>12</b>: 431 (1853)<br><b>Polyporus poripes</b> <b>Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>: 48 (1851)<br><b>Polyporus virellus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 429 (1838) [1836-1838]<br><b>Scutiger cristatus</b> <b>(Schaeff.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941) 1<b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 316 (1774)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 406 (1888) <b><font color='#0000FF'>f. cristatus</font></b><br><b>Caloporus cristatus f. simplex</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>48</b>: 418 (1931)<br><b>Grifola cristata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 643 (1821)<br><b>Grifola cristatiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 227 (1943)<br><b>Grifola poripes</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(6): 335 (1904)<br><b>Laeticutis cristata</b> <b>(Schaeff.) Audet</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>111</b>: 441 (2010)<br><b>Polypilus poripes</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)<br><b>Polyporus agilis</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 42 (1834)<br><b>Polyporus cristatiformis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 228 (1943)<br><b>Polyporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 356 (1821)<br><b>Polyporus flavovirens</b> <b>Berk. &amp; Ravenel</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>12</b>: 431 (1853)<br><b>Polyporus poripes</b> <b>Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>(1): 48 (1851) [1855]<br><b>Polyporus virellus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 429 (1838) [1836-1838]<br><b>Scutiger cristatus</b> <b>(Schaeff.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.ex Fr.) Kotl.et Pouz. 1(Schaeff.) Kotl. & Pouzar

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Polyporus cristatus(Pers.)ex Fr.; Caloporus cristatus (Pers.ex Fr.) Quél. 1<b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 316 (1774)<br><b>Boletus cristatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 316 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. cristatus</font></b><br><b>Caloporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol.</i> (Paris): 406 (1888)<br><b>Grifola cristata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 643 (1821)<br><b>Grifola cristatiformis</b> <b>Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 227 (1943)<br><b>Grifola poripes</b> <b>(Fr.) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(6): 335 (1904)<br><b>Laeticutis cristata</b> <b>(Schaeff.) Audet</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>111</b>: 441 (2010)<br><b>Polypilus poripes</b> <b>(Fr.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)<br><b>Polyporus agilis</b> <b>Viv.</b>, <i>I Funghi d'Italia</i> (Genova): tab. 42 (1834)<br><b>Polyporus cristatiformis</b> <b>(Murrill) Murrill</b>, <i>Lloydia</i> <b>6</b>: 228 (1943)<br><b>Polyporus cristatus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 356 (1821)<br><b>Polyporus flavovirens</b> <b>Berk. &amp; Ravenel</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>12</b>: 431 (1853)<br><b>Polyporus poripes</b> <b>Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>1</b>: 48 (1851)<br><b>Polyporus virellus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 429 (1838) [1836-1838]<br><b>Scutiger cristatus</b> <b>(Schaeff.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 47 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1292350


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 19.07.2006 09:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.ex Fr.) Kotl.et Pouz.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Polyporus cristatus(Pers.)ex Fr.; Caloporus cristatus (Pers.ex Fr.) Quél.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.01.2002 00:00

Krásnopórovec zelenohnedý

Albatrellus cristatus
Krásnopórka hřebenitá

Nejedlá huba