Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Nectria cinnabarina »

História popisu - Nectria cinnabarina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 07.04.2013 22:11

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cucurbitaria cinnabarina (Tode) Grev. 1825, Knyaria purpurea (L.) Pound & Clem. 1897, Knyaria vulgaris (Tode) Kuntze 1891, Nectria cinnabarina var. ribis (Tode) Wollenw. 1930, Nectria fuscopurpurea Wakef. 1828, Nectria ochracea Grev. & Fr., Nectria purpurea (L.) G.W. Wilson & Seaver 1907, Nectria ribis Niessl, Nectria ribis sensu Vize, Plowright 1985, Sphaeria cinnabarina Tode 1791, Sphaeria cinnabarina O.G. Costa, Sphaeria decolorans Pers. 1801, Sphaeria fragiformis Sowerby 1821, Sphaeria ochracea Grev. ex Fr. 1828, Tremella purpurea L., Tubercularia confluens Pers. 1801, Tubercularia vulgaris Tode 1790. 1<b>Cucurbitaria cinnabarina</b> <b>(Tode) Grev.</b>, <i>Scott. crypt. fl.</i> (Edinburgh) <b>3</b>: 135 (1825)<br><b>Cucurbitaria ochracea</b> <b>(Grev. &amp; Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 461 (1898)<br><b>Cucurbitaria purpurea</b> <b>(L.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 462 (1898)<br><b>Ephedrosphaera decolorans</b> <b>(Pers.) Dumort.</b>, <i>Comment. bot.</i> (Tournay): 90 (1822)<br><b>Helvella purpurea</b> <b>(L.) Schreb.</b>, <i>Spicil. fl. lipsiens.</i>: 112 (1771)<br><b>Knyaria purpurea</b> <b>(L.) Pound &amp; Clem.</b>, <i>Minn. bot. Stud.</i> <b>1</b>(Bulletin 9): 732 (1897)<br><b>Knyaria vulgaris</b> <b>(Tode) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 856 (1891)<br><b>Nectria cinnabarina var. ribis</b> <b>(Tode) Wollenw.</b>, <i>Fusaria autographica delineata</i> <b>3</b>: no. 787 (1930)<br><b>Nectria fuscopurpurea</b> <b>Wakef.</b>, <i>Bull. Misc. Inf.</i>, Kew: 232 (1928)<br><b>Nectria ochracea</b> <b>(Grev. ex Fr.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 387 (1849)<br><b>Nectria purpurea</b> <b>(L.) G.W. Wilson &amp; Seaver</b>, <i>J. Mycol.</i> <b>13</b>(2): 51 (1907)<br><br><b>Sphaeria cinnabarina</b> <b>Pers.</b>, <i>Trait&#233; sur les Champignons Comestibles</i> (Paris): 150 (1818)<br><b>Sphaeria cinnabarina</b> <b>Tode</b>, <i>Fung. mecklenb. sel.</i> (L&#252;neburg) <b>2</b>: 9 (1791)<br><b>Sphaeria cinnabarina</b> <b>O.G. Costa</b>, <i>Il Giambattistia Vico</i> <b>1</b>: 34 (1857)<br><b>Sphaeria decolorans</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 83 (1794)<br><b>Sphaeria decolorans</b> <b>Pers.</b>, (1801) <b><font color='#0000FF'>var. decolorans</font></b><br><b>Sphaeria fragiformis</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>3</b> (1803)<br><b>Sphaeria ochracea</b> <b>Grev. ex Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>2</b>: 79 (1828)<br><b>Tremella purpurea</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i>: 1625 (1763)<br><b>Tubercularia confluens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 113 (1801)<br><b>Tubercularia vulgaris</b> <b>Tode</b>, <i>Fung. mecklenb. sel.</i> (L&#252;neburg) <b>1</b>(2): 18 (1790)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1249710


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 13:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Tode) Fr. 1849 1(Tode) Fr.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 26.03.2006 22:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rážovka rumělková

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Tode) Fr. 1849

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cucurbitaria cinnabarina (Tode) Grev. 1825, Knyaria purpurea (L.) Pound & Clem. 1897, Knyaria vulgaris (Tode) Kuntze 1891, Nectria cinnabarina var. ribis (Tode) Wollenw. 1930, Nectria fuscopurpurea Wakef. 1828, Nectria ochracea Grev. & Fr., Nectria purpurea (L.) G.W. Wilson & Seaver 1907, Nectria ribis Niessl, Nectria ribis sensu Vize, Plowright 1985, Sphaeria cinnabarina Tode 1791, Sphaeria cinnabarina O.G. Costa, Sphaeria decolorans Pers. 1801, Sphaeria fragiformis Sowerby 1821, Sphaeria ochracea Grev. ex Fr. 1828, Tremella purpurea L., Tubercularia confluens Pers. 1801, Tubercularia vulgaris Tode 1790.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Výskyt leden až prosinec obsypává odumírající větévky a menší kmeny listnatých stromů a keřů. Upřednostňuje z keřů rybíz a ze stromů javor a lípu. Najdeme ji hojně v lesích, parcích i zahradách. Nejedlá.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Rostoucí však v hojném počtu. Někdy najdeme obě formy rostoucí pohromadě. Rozmnožuje se pohlavně i nepohlavně.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Hlivka červená

Nectria cinnabarina

Nejedlá huba