Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tuber rufum »

História popisu - Tuber rufum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.02.2012 09:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lanýž ryšavý

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 14:23

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Pico 1Picco


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.08.2008 22:38

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hľuzovka 1hľuzovka ryšavá

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy sú ornamentované ostňami (Glejdura 2008).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku je to jeden z najbežnejších druhov hľuzoviek z listnatých lesov. Na vápencovom podloží je bežnejšia (Glejdura 2008).


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.08.2008 10:32

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hľuzovka ryšavá 1Hľuzovka


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.08.2008 10:31

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hľuzovka 1Hľuzovka ryšavá


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 19.08.2008 08:12

Hľuzovka

Tuber rufum Pico