Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pubigera subvillosula »

História popisu - Pubigera subvillosula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 11.11.2018 19:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ciboria subvillosula, Ombrophila subvillosula  1<b>Ciboria subvillosula</b> <b>(Rehm) Svr&#269;ek</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>5</b>(1-2): 45 (1951)<br><b>Dasyscyphus subvillosulus</b> <b>(Rehm) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>127</b>(4-5): 358 (1918)<br><b>Ombrophila subvillosula</b> <b>Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 479 (1891) [1896]<br><b>Pubigera subvillosula</b> <b>(Rehm) Baral, Gminder &amp; Svr&#269;ek</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>25</b>(nos 98-100): 49 (1995)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1550643


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Rehm(Baral. Gminder et Svrček) 1(Rehm) Baral, Gminder & Svrček


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 23.06.2008 10:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1jehnědka


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 23.06.2008 10:29

Jahňadka chĺpkatá

Pubigera subvillosula (Rehm(Baral. Gminder et Svrček)