Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena adscendens »

História popisu - Mycena adscendens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.07.2014 05:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1helmovka přeútlá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lasch) Maas Geest. 1Maas Geest.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus adscendens</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>4</b>: 536 (1829)<br><b>Agaricus tenerrimus</b> <b>Berk.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i>, Fungi (Edn 2) (London) <b>5</b>(2): 61 (1836)<br><b>Mycena adscendens</b> <b>(Lasch) Maas Geest.</b>, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i>, Ser. C, Biol. Med. Sci. <b>84</b>(2): 211 (1981) <b><font color='#0000FF'>var. adscendens</font></b><br><b>Mycena adscendens var. carpophila</b> <b>(J.E. Lange) Desjardin</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>159</b>: 56 (1995)<br><b>Mycena adscendens var. rickiana</b> <b>Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>10</b>(1): 9 (1984)<br><b>Mycena tenerrima</b> <b>(Berk.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 151 (1872)<br><b>Mycena tenerrima var. carpophila</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>1</b>(no. 5): 35 (1914)<br><b>Mycena tenerrima</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 151 (1874) <b><font color='#0000FF'>var. tenerrima</font></b><br><b>Prunulus tenerrimus</b> <b>(Berk.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(5): 322 (1916)<br><b>Pseudomycena tenerrima</b> <b>(Berk.) Cejp</b>, <i>Publ. Fac. Sci. Univ. Charles</i> <b>104</b>: 151 (1930)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1111676


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Lasch) Maas Geest.


Zmeny urobil: Ing. Lukáš Faturík
Dátum: 15.06.2008 19:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Mycena adscendes 1Mycena adscendens


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Lukáš Faturík
Dátum: 15.06.2008 19:34

Prilbička

Mycena adscendes