Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula aquosa »

História popisu - Russula aquosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 07.10.2015 14:33

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka vodnatá 1plávka kyslomilná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>, Essai sur la Valeur Taxinomique et Sp&#233;cifique des Charact&#232;res des Spores et des Rev&#234;tements: 447 (1967)<br><b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>: 174 (1962)<br><b>Russula emetica subsp. aquosa</b> <b>(Leclair) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>1</b>: 292 (1926)<br><b>Russula fragilis var. carminea</b> <b>Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(5/6): 461 (1933) 1<b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>, Essai sur la Valeur Taxinomique et Sp&#233;cifique des Charact&#232;res des Spores et des Rev&#234;tements: 447 (1967)<br><b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>(1): 174 (1962)<br><b>Russula emetica subsp. aquosa</b> <b>(Leclair) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>1</b>: 292 (1926)<br><b>Russula fragilis var. carminea</b> <b>Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(5/6): 461 (1933)


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 13.09.2012 16:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula carminea (Jul. Schäff.) Kühner & Romagn., Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord, Réimpression supplémentée. With an English translation of the keys by R.W.G. Dennis (Vaduz): 447 (1967) Russula carminea (Jul. Schäff.) Romagn., Bull. mens. Soc. linn. Lyon 31: 174 (1962) Russula emetica subsp. aquosa (Leclair) Singer, (1926) Russula fragilis var. carminea Jul. Schäff., Annls mycol. 31(5/6): 461 (1933) 1<b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>, Essai sur la Valeur Taxinomique et Sp&#233;cifique des Charact&#232;res des Spores et des Rev&#234;tements: 447 (1967)<br><b>Russula carminea</b> <b>(Jul. Sch&#228;ff.) Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>31</b>: 174 (1962)<br><b>Russula emetica subsp. aquosa</b> <b>(Leclair) Singer</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>1</b>: 292 (1926)<br><b>Russula fragilis var. carminea</b> <b>Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>31</b>(5/6): 461 (1933)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1257139


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.09.2012 00:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka 1plávka vodnatá

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2011 23:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Leclair (1932) 1Leclair


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 01.05.2008 09:19

plávka

Russula aquosa Leclair (1932)
holubinka vodnatá


Výskyt: VII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

25-90 mm, je nízko vyklenutý, neskôr mierne lievikovitý, v strede hnedočervený až červenočierný, na okraji viac purpurovočervený, v starobe krvnatoblednúci do šedookrova.

Plodná časť:

Lupene sú pripojené, biele, šednúce

Hlúbik:

25-95 x 10-30 mm, mierne kyjakovitý, bielý, niekeky s červeným nádychom, miestami šednúci.

Výskyt:

V kyslých smrečinách, predovšetkým na mokrých stanovištiach, zriedkavo.

Význam:

Nejedlá.