Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula intermedia »

História popisu - Russula intermedia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 07.10.2015 14:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka Lundellova 1plávka veľká

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula intermedia f. mesospora (Singer) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 285 (1996) Russula lundellii Singer, Lilloa 22: 719 (1951) [1949] Russula mesospora Singer, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 54: 161 (1938) Russula pulcherrima S. Lundell & Jul. Schäff., Annls mycol. 36(4): 31 (1938) 1<b>Russula intermedia</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>16</b>: 38 (1888) <b><font color='#0000FF'>f. intermedia</font></b><br><b>Russula intermedia f. mesospora</b> <b>(Singer) Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 285 (1996)<br><b>Russula lundellii</b> <b>Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 719 (1951) [1949]<br><b>Russula mesospora</b> <b>Singer</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>54</b>: 161 (1938)<br><b>Russula pulcherrima</b> <b>S. Lundell &amp; Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>36</b>(4): 31 (1938)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1209327


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 21:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula intermedia f. mesospora (Singer) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 285 (1996) Russula lundellii Singer, Lilloa 22: 719 (1955) Russula mesospora Singer, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 54: 161 (1938) Russula pulcherrima S. Lundell & Jul. Schäff., (1938) 1Russula intermedia f. mesospora (Singer) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 285 (1996) Russula lundellii Singer, Lilloa 22: 719 (1951) [1949] Russula mesospora Singer, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 54: 161 (1938) Russula pulcherrima S. Lundell & Jul. Schäff., Annls mycol. 36(4): 31 (1938)


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.04.2008 16:13

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Plávka 1plávka Lundellova


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.04.2008 07:24

Plávka

Russula intermedia P. Karst.
Holubinka Lundellova


Výskyt: IX. - X.

Význam:

Nejedlá.