Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Staphylea pinnata »

História popisu - Staphylea pinnata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 15:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Klokoč zpeřený

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Klokoč perovitý

Staphylea pinnata L.