Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stipa borysthenica »

História popisu - Stipa borysthenica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 07:55

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kavyl písečný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Klokov ex Prokudin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Stipa joannis subsp. sabulosa (Pacz.) Lavrenko; Stipa pennata subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvelev; Stipa sabulosa (Pacz.) Sljuss.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kavyľ piesočný

Stipa borysthenica