Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula violacea »

História popisu - Russula violacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.09.2014 16:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula betularum var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 282 (1996)<br><b>Russula captiosa var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Reumaux</b>, in Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Les Russules &#201;m&#233;tiques</i>, Prol&#233;gom&#232;nes &#224; Une Monographie des <i>Emeticinae</i> d'Europe et d'Am&#233;rique du Nord (Bassens): 236 (2003)<br><b>Russula violacea var. carneolilacina</b> <b>Bres.</b>, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>9</b>: tab. 444 (1929) 1<b>Russula betularum var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 282 (1996)<br><b>Russula captiosa var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Reumaux</b>, in Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Les Russules &#201;m&#233;tiques</i>, Prol&#233;gom&#232;nes &#224; Une Monographie des <i>Emeticinae</i> d'Europe et d'Am&#233;rique du Nord (Bassens): 236 (2003)<br><b>Russula violacea</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>11</b>: 11 (1882) <b><font color='#0000FF'>f. violacea</font></b><br><b>Russula violacea var. carneolilacina</b> <b>Bres.</b>, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>9</b>: tab. 444 (1929)<br><b>Russula violacea</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>11</b>: 11 (1882) <b><font color='#0000FF'>var. violacea</font></b><br><b>Russula violacea var. viridis</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 100 (1796)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 30-80 mm široký plocho rozprestretý, v strede často trochu prehĺbený, tmavofialový, v strede takmer čierny a na okraji červený.  1

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú 4-7 mm široké, husté, biele, na ostrí pílkovité.  1

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je valcovitý, plný, 30-60 mm dlhý a 10-18 mm hrubý, biely, v dospelosti dolu jemne žltohnedastý.  1

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je biela, veľmi pálčivá.  1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na okrajoch svetlých listnatých lesov (najmä pod dubmi).Plodnice sa objavujú od júla do novembra. <p> Je nejedlá. 1

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka 1


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 14:00

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula betularum var. carneolilacina (Bres.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 282 (1996) Russula captiosa var. carneolilacina (Bres.) Reumaux, in Moënne-Loccoz & Reumaux, Les Russules Émétiques, Prolégomènes à Une Monographie des Emeticinae d'Europe et d'Amérique du Nord (Bassens): 236 (2003) Russula violacea var. carneolilacina Bres., Iconogr. Mycol. 9: pl. 444 (1929) 1<b>Russula betularum var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Bidaud, Mo&#235;nne-Locc. &amp; Reumaux</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 282 (1996)<br><b>Russula captiosa var. carneolilacina</b> <b>(Bres.) Reumaux</b>, in Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Les Russules &#201;m&#233;tiques</i>, Prol&#233;gom&#232;nes &#224; Une Monographie des <i>Emeticinae</i> d'Europe et d'Am&#233;rique du Nord (Bassens): 236 (2003)<br><b>Russula violacea var. carneolilacina</b> <b>Bres.</b>, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>9</b>: tab. 444 (1929)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1203799


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 17:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Russula betularum var. carneolilacina (Bres.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Reumaux, Bidaud & Moënne-Loccoz, Russules Rares ou Méconnues (Marlioz): 282 (1996) Russula captiosa var. carneolilacina (Bres.) Reumaux, in Moënne-Loccoz & Reumaux, Les Russules Émétiques, Prolégomènes à Une Monographie des Emeticinae d'Europe et d'Amérique du Nord (Bassens): 236 (2003) Russula violacea var. carneolilacina Bres., Iconogr. Mycol. 9: pl. 444 (1929)


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.07.2001 00:00

plávka fialová

Russula violacea
holubinka klamná

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 30-80 mm široký plocho rozprestretý, v strede často trochu prehĺbený, tmavofialový, v strede takmer čierny a na okraji červený.

Plodná časť:

Lupene sú 4-7 mm široké, husté, biele, na ostrí pílkovité.

Hlúbik:

Hlúbik je valcovitý, plný, 30-60 mm dlhý a 10-18 mm hrubý, biely, v dospelosti dolu jemne žltohnedastý.

Dužina:

Dužina je biela, veľmi pálčivá.

Ľudové názvy:

plávka, splávka, plavuša, holubienka, holubica, holúbka, holubnička, sivianka

Výskyt:

Rastie na okrajoch svetlých listnatých lesov (najmä pod dubmi).Plodnice sa objavujú od júla do novembra.


Je nejedlá.