Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pedicularis palustris »

História popisu - Pedicularis palustris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 10:13

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vlhkých, slatinných lúkach a pasienkoch, rašeliniskách a na okrajoch vodných plôch, vyhľadáva miesta s vysokou hladinou podzemnej vody. Na Slovensku rastie roztrúsene v severnej a strednej časti, takmer chýba na južnom a východnom Slovensku.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.11.2008 13:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Všivec bahenní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Všivec močiarny

Pedicularis palustris