Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arnica montana »

História popisu - Arnica montana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:48

Výskyt:

Old VersionNew Version
1vlhké horské lúky, rúbaniská. Vo vyšších polohách. Na Slovensku pravdepodobne nerastie, v ČR je zákonom chránená. 1vlhké horské lúky, rúbaniská, vo vyšších polohách. Na Slovensku pravdepodobne nerastie, v ČR je zákonom chránená.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 26.09.2011 13:48

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1trváca bylina má 20-50 cm vysokú jednoduchú byľ s odstávajúcimi pármi pozdĺžne žilkovaných listov a žlté úbory kvetov. Plody sú nažky 1Trváca bylina, má 20-50 cm vysokú jednoduchú byľ s odstávajúcimi pármi pozdĺžne žilkovaných listov a žlté úbory kvetov. Plody sú nažky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1vlhké horské lúky, rúbaniská. Vo výškach 1000 m až 1500 m, kde je úplne chránená.  1vlhké horské lúky, rúbaniská. Vo vyšších polohách. Na Slovensku pravdepodobne nerastie, v ČR je zákonom chránená.

Význam:

Old VersionNew Version
1v lekárnictve  1v lekárnictve na ťažko sa hojace rany, odreniny, opuchliny a pod.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1na ťažko sa hojace rany, odreniny, opuchliny a pod. Text: Ladislav Ševčík 1Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.01.2010 20:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1na ťažko sa hojace rany, odreniny, opuchliny a pod. 1na ťažko sa hojace rany, odreniny, opuchliny a pod. Text: Ladislav Ševčík


Zmeny urobil: Ladislav Ševčík
Dátum: 23.09.2008 16:23

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1trváca bylina má 20-50 cm vysokú jednoduchú byľ s odstávajúcimi pármi pozdĺžne žilkovaných listov a žlté úbory kvetov. Plody sú nažky

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1vlhké horské lúky, rúbaniská. Vo výškach 1000 m až 1500 m, kde je úplne chránená.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1v lekárnictve

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1na ťažko sa hojace rany, odreniny, opuchliny a pod.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.09.2008 14:37

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Prha arnika

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Arnika horská

Arnica montana L.