Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Eryngium planum »

História popisu - Eryngium planum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2014 12:52

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{13520}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.09.2012 12:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Eryngium amethystinum auct., non L.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na suchých lúkach, pasienkoch, medziach a na riečnych hrádzach a násypoch. Na Slovensku sa vyskytuje pomerne vzácne, hojnejšie len v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.  1Rastie na suchých lúkach, pasienkoch, medziach a na riečnych hrádzach a násypoch. Na Slovensku sa vyskytuje pomerne vzácne, hojnejšie len v Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V ČR je původní jen na jižní a jihovýchodní Moravě.

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón.  1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón. V ČR ubývající kriticky ohrožený druh (C1t), chráněný zákonem.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 08.02.2011 13:01

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchých lúkach, pasienkoch, medziach a na riečnych hrádzach a násypoch. Na Slovensku sa vyskytuje pomerne vzácne, hojnejšie len v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Veľmi dekoratívny druh, často pestovaný v záhradách.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 16.12.2010 16:33

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 12:20

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Kotúč ploskolistý 1Kotúč modrastý

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Máčka plocholistá

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kotúč ploskolistý

Eryngium planum L.