Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orobanche reticulata »

História popisu - Orobanche reticulata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.05.2015 16:09

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na suchých ruderálních místech, na také na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (zejména subsp. reticulata, která vykvétá až v letních měsících), obecně se vyhýbá příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je rozšířena v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je stále vzácnější. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na suchých ruderálních místech, také na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (zejména subsp. reticulata, která vykvétá až v letních měsících), obecně se vyhýbá příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je rozšířena v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je stále vzácnější.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.05.2015 16:08

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je rozšířena v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je stále vzácnější. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na suchých ruderálních místech, na také na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (zejména subsp. reticulata, která vykvétá až v letních měsících), obecně se vyhýbá příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je rozšířena v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je stále vzácnější.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993}, {7669} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}. Taxonomická poznámka: Některými autory je poddruh Orobanche reticulata subsp. pallidiflora považován za samostatný druh Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993}, {7669} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druzích {9901} a {9902}. Taxonomická poznámka: Některými autory je poddruh Orobanche reticulata subsp. pallidiflora považován za samostatný druh Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.08.2013 17:28

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}. Taxonomická poznámka: Některými autory je poddruh Orobanche reticulata subsp. pallidiflora považován za samostatný druh Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993}, {7669} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}. Taxonomická poznámka: Některými autory je poddruh Orobanche reticulata subsp. pallidiflora považován za samostatný druh Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.03.2013 21:02

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{13028} - západoevropský vzácný druh 1{11508} {13028} - západoevropský vzácný druh


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.03.2013 21:00

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{13028} - západoevropský vzácný druh


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 09:30

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je častá v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je vzácnější. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je rozšířena v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je stále vzácnější.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku vzácný druh, v ČR zákonem chráněný silně ohrožený taxon. 1Na Slovensku vzácný druh, v ČR markantně ubývající kriticky ohrožený taxon (C1b), zákonem chráněný.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.10.2011 12:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo žlutě s jemným červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá (výjimečně smetanově bílá), často červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, tmavě zbarvené kališní segmenty protaženy do dlouhé špičky, obvykle nejsou rozdělený ve dva cípy, listeny mírně přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená. 1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo v různých odstínech žluté s jemným červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá (výjimečně smetanově bílá), často červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, tmavě zbarvené kališní segmenty protaženy do dlouhé špičky, obvykle nejsou rozdělené ve dva cípy, listeny mírně přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.10.2011 10:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}. Taxonomická poznámka: Některými autory je poddruh Orobanche reticulata subsp. pallidiflora považován za samostatný druh Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.10.2011 10:21

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům. Na Slovensku roste zejména v karpatské oblasti (Malá Fatra, Belianské Tatry, Slovenský raj, Nízké Tatry) a ve Slovenském krasu, v ČR je častá v Českém středohoří a Doupovských vrších, na Moravě je vzácnější.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.10.2011 10:04

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo sytě žlutě s červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá, červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, kalich protažený do dlouhé špičky, obvykle není rozdělený ve dva cípy, listeny přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená. 1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo žlutě s jemným červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá (výjimečně smetanově bílá), často červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, tmavě zbarvené kališní segmenty protaženy do dlouhé špičky, obvykle nejsou rozdělený ve dva cípy, listeny mírně přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.10.2011 14:40

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo sytě žlutě s červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá, červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, kalich protažený do dlouhé špičky, obvykle není rozdělený, listeny přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená. 1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo sytě žlutě s červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá, červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, kalich protažený do dlouhé špičky, obvykle není rozdělený ve dva cípy, listeny přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.10.2011 14:39

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Statná bylina, lodyha vysoká cca 20 - 70 cm, celkově výrazně zbarvená tmavě červenofialově (subsp. reticulata), nebo sytě žlutě s červeným nádechem (subsp. pallidiflora). Korunní trubka je žlutavá, červeně nebo purpurově naběhlá, přes 20 mm dlouhá, má rovnoměrně zahnutou hřbetní linii, kalich protažený do dlouhé špičky, obvykle není rozdělený, listeny přesahují délku koruny, dolní pysk není obrvený, blizna je tmavě červená.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Někdy překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu, vyhýbá se však příliš suchým biotopům. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu (subsp. reticulata), vyhýbá se však příliš suchým biotopům.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 09:19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Carduus sp. div.), zejména na druhu {9901}. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích, zejména na druhu {9901}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 09:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Carduus sp. div.). 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Carduus sp. div.), zejména na druhu {9901}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 09:07

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Někdy překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu, nevyskytuje se však na suchých skalních stepích. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Někdy překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu, vyhýbá se však příliš suchým biotopům.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 09:01

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Cirsium sp. div.). 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Carduus sp. div.).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 09:01

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách. Někdy překvapivě vystupuje i do horských poloh, zejména na vápencovém podkladu, nevyskytuje se však na suchých skalních stepích.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.10.2011 08:38

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}, někdy také na bodlácích (Cirsium sp. div.).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2011 17:58

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1záraza sietnatá 1záraza sieťnatá


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2011 16:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na osetu a bezlodyžném. 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na druzích {9993} a {9992}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.09.2011 16:14

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Ve starých zarůstajících sadech, na pastvinách a úhorech, někdy i na vlhčích stanovištích u potoků, na lesních pasekách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku vzácný druh, v ČR zákonem chráněný silně ohrožený taxon.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje nejčastěji na pcháčích, zejména na osetu a bezlodyžném.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.11.2008 16:07

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Záraza síťnatá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Wallr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.; Orobanche platystigma Rchb.; Orobanche procera W. D. J. Koch; Orobanche reticulata f. pallidiflora (Wimm. et Grab.) Beck; Orobanche reticulata f. procera (W. D. J. Koch) Beck; Orobanche reticulata subsp. pallidiflora (Wimm. et Grab.) Hayek; Orobanche reticulata subsp. procera (W. D. J. Koch) Dostál; Orobanche reticulata var. pallidiflora (Wimm. et Grab.) Beck; Orobanche reticulata var. procera (W. D. J. Koch) Druce;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Záraza sietnatá

Orobanche reticulata