Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Soldanella pseudomontana subsp. pieninica »

História popisu - Soldanella pseudomontana subsp. pieninica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 20:43

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.11.2008 20:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Soldanelka karpatská a Prvosienka vyššia 1Soldanelka horská pieninská

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Dřípatka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Soldanella carpatica & Primula elatior 1Soldanella pseudomontana subsp. pieninica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Hrouda et Kochjarová, ined.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Soldanelka karpatská a Prvosienka vyššia

Soldanella carpatica & Primula elatior