Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Allium carinatum »

História popisu - Allium carinatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.08.2013 07:39

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 17


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.08.2013 07:38

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1cesnak planý/Allium oleraceum 1{9786}


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 09.08.2013 05:50

Výskyt od:

Old VersionNew Version
17 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
18 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Tyčinky delší než jasně fialové okvětí, rostliny netvoří květenství, které by měla pouze pacibulky, lichookolíky řídké, s převahou květů a menším počtem pacibulek. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1cesnak planý/Allium oleraceum


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 31.07.2013 14:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Allium carinatum subsp. carinatum ; Allium flexum Waldst. et Kit.;  1Allium carinatum subsp. carinatum; Allium flexum Waldst. et Kit.; Aglitheis carinata (L.) Raf.; Cepa carinata (L.) Bernh.; Codonoprasum carinatum (L.) Rchb.; Raphione carinata (L.) Salisb.;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Suché travnaté a kamenité stráně, okraje lesů a křovin, mezofilní i slatinné louky. Na Slovensku rozšířen v západní části území, v ČR zejména na jižní Moravě a v Bílých Karpatech.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zranitelný (VU). V ČR ohrožený druh (C3).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.09.2011 08:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1česnek 1česnek kýlnatý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 10.01.2010 20:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.09.2008 20:33

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 17


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.09.2008 20:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Česnek

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Allium carinatum subsp. carinatum ; Allium flexum Waldst. et Kit.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Cesnak člnkovitý

Allium carinatum