Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramalina fastigiata »

História popisu - Ramalina fastigiata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 30.07.2017 20:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><br><b>Lichen fastigiatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 156 (1794)<br><b>Lobaria populina</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 140 (1796) [1795]<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 260 (1803)<br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 39 (1831)<br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805)<br><b>Platysma populinum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 158 (1812)<br><b>Ramalina farinacea var. minutula</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Ramalina fastigiata f. conglobata</b> <b>Laurer ex Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. linn. Normandie</i>, s&#233;r. 2 <b>4</b>(2): 138 (1870)<br><b>Ramalina fastigiata f. minutula</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 193 (1894)<br><b>Ramalina fastigiata f. tortulosa</b> <b>A. Massal. ex Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 64 (1900)<br><b>Ramalina fastigiata var. conglobata</b> <b>(Laurer) Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 4): 660 (1961) [1960]<br><b>Ramalina fenestrata</b> <b>Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 3): 369 (1960)<br><b>Ramalina fraxinea subsp. fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 296 (1814)<br><b>Ramalina fraxinea var. pellucida</b> <b>A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>1</b>: 233 (1961)<br><br><b>Ramalina minutula</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>(2): 139 (1813)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888) 1<br><br><b>Lichen fastigiatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 156 (1794)<br><b>Lobaria populina</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 140 (1796) [1795]<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 260 (1803)<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 260 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. fastigiata</font></b><br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 39 (1831)<br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 39 (1831) <b><font color='#0000FF'>f. populina</font></b><br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 39 (1831) <b><font color='#0000FF'>var. populina</font></b><br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805)<br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. fastigiata</font></b><br><b>Platysma populinum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 158 (1812)<br><b>Ramalina calicaris f. minutula</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 34 (1903)<br><b>Ramalina calicaris var. fastigiata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 30 (1831)<br><b>Ramalina farinacea f. minutula</b> <b>(Ach.) Anders</b>, <i>Die Strauch- und Laubflecht. Mitteleurop.</i>: 186 (1928)<br><b>Ramalina farinacea var. minutula</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 606 (1810)<br><b>Ramalina fastigiata f. conglobata</b> <b>Laurer ex Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. linn. Normandie</i>, s&#233;r. 2 <b>4</b>(2): 138 (1870)<br><b>Ramalina fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 603 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. fastigiata</font></b><br><b>Ramalina fastigiata f. minutula</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Lich. Brit.</i> <b>1</b>: 193 (1894)<br><b>Ramalina fastigiata f. tortulosa</b> <b>A. Massal. ex Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 64 (1900)<br><b>Ramalina fastigiata var. conglobata</b> <b>(Laurer ex Nyl.) Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 4): 660 (1961) [1960]<br><b>Ramalina fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 603 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. fastigiata</font></b><br><b>Ramalina fastigiata var. minutula</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>: 37 (1871)<br><b>Ramalina fenestrata</b> <b>Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 3): 369 (1960)<br><b>Ramalina fraxinea subsp. fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 296 (1814)<br><b>Ramalina fraxinea var. pellucida</b> <b>A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>1</b>: 233 (1961)<br><br><b>Ramalina minutula</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 139 (1813)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888) <b><font color='#0000FF'>f. populina</font></b><br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888) <b><font color='#0000FF'>var. populina</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EN ohrozený (endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.03.2017 18:47

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Lišajníky 1Thallus: kríčkovitý, tvorí chumáče vzpriamených, nepravidelných 2-5 cm dlhých, plochých, dutých, zbrázdených konárikov 2-5 mm širokých, šedo zelených Apothecia: obvykle početné, gombičkovité, krémovo biele Reakcie: negatívne Substrát: na kmeňoch a konároch stromov, často kolonizuje aj mladé stromy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Ramalina_fastigiata.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-06.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Ramalina_fastigiata.htm


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><br><b>Lichen fastigiatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 156 (1794)<br><b>Lobaria populina</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 140 (1796)<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 260 (1803)<br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, (1831)<br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805)<br><b>Platysma populinum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 158 (1812)<br><b>Ramalina farinacea var. minutula</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Ramalina fastigiata f. conglobata</b> <b>Laurer ex Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. linn. Normandie</i>, s&#233;r. 2 <b>4</b>(2): 138 (1870)<br><b>Ramalina fastigiata f. minutula</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 193 (1894)<br><b>Ramalina fastigiata f. tortulosa</b> <b>A. Massal. ex Jatta</b><br><b>Ramalina fastigiata var. conglobata</b> <b>(Laurer) Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 4): 660 (1961) [1960]<br><b>Ramalina fenestrata</b> <b>Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(3): 369 (1960)<br><b>Ramalina fraxinea subsp. fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 296 (1814)<br><b>Ramalina fraxinea var. pellucida</b> <b>A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>1</b>: 233 (1961)<br><br><b>Ramalina minutula</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>(2): 139 (1813)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888) 1<br><br><b>Lichen fastigiatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 156 (1794)<br><b>Lobaria populina</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 140 (1796) [1795]<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 260 (1803)<br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 39 (1831)<br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805)<br><b>Platysma populinum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 158 (1812)<br><b>Ramalina farinacea var. minutula</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Ramalina fastigiata f. conglobata</b> <b>Laurer ex Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. linn. Normandie</i>, s&#233;r. 2 <b>4</b>(2): 138 (1870)<br><b>Ramalina fastigiata f. minutula</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 193 (1894)<br><b>Ramalina fastigiata f. tortulosa</b> <b>A. Massal. ex Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 64 (1900)<br><b>Ramalina fastigiata var. conglobata</b> <b>(Laurer) Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 4): 660 (1961) [1960]<br><b>Ramalina fenestrata</b> <b>Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 3): 369 (1960)<br><b>Ramalina fraxinea subsp. fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 296 (1814)<br><b>Ramalina fraxinea var. pellucida</b> <b>A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>1</b>: 233 (1961)<br><br><b>Ramalina minutula</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>(2): 139 (1813)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888)


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen fastigiatus Pers.; Ramalina calicaris var. fastigiata (Pers.) Fr.; Ramalina populina (Ehrh. ex Hoffm.) Vain.;  1<br><br><b>Lichen fastigiatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 156 (1794)<br><b>Lobaria populina</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 140 (1796)<br><b>Parmelia fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 260 (1803)<br><b>Parmelia populina</b> <b>(Hoffm.) Wallr.</b>, (1831)<br><b>Physcia fastigiata</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 398 (1805)<br><b>Platysma populinum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 158 (1812)<br><b>Ramalina farinacea var. minutula</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Ramalina fastigiata f. conglobata</b> <b>Laurer ex Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. linn. Normandie</i>, s&#233;r. 2 <b>4</b>(2): 138 (1870)<br><b>Ramalina fastigiata f. minutula</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 193 (1894)<br><b>Ramalina fastigiata f. tortulosa</b> <b>A. Massal. ex Jatta</b><br><b>Ramalina fastigiata var. conglobata</b> <b>(Laurer) Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(no. 4): 660 (1961) [1960]<br><b>Ramalina fenestrata</b> <b>Motyka</b>, <i>Fragm. flor. geobot.</i> (Krak&#243;w) <b>6</b>(3): 369 (1960)<br><b>Ramalina fraxinea subsp. fastigiata</b> <b>(Pers.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 296 (1814)<br><b>Ramalina fraxinea var. pellucida</b> <b>A.E. Wade</b>, <i>Lichenologist</i> <b>1</b>: 233 (1961)<br><br><b>Ramalina minutula</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>(2): 139 (1813)<br><b>Ramalina populina</b> <b>(Hoffm.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 21 (1888)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1403716


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.11.2008 15:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Stužkovec 1Stužkovec topoľový

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Rožďovka topolová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ramalina fastigita 1Ramalina fastigiata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Ach.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lichen fastigiatus Pers.; Ramalina calicaris var. fastigiata (Pers.) Fr.; Ramalina populina (Ehrh. ex Hoffm.) Vain.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Lišajníky


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Stužkovec

Ramalina fastigita