Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bromus hordeaceus »

História popisu - Bromus hordeaceus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.06.2013 11:28

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1stoklas lúcny/Bromus commutatus 1{11816}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.06.2013 11:27

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rumiště, okraje cest, pole, louky 1Rumiště, okraje cest, pole, louky, zejména na narušených plochách.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1  1


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 24.06.2013 07:52

Výskyt do:

Old VersionNew Version
16 18

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lata obvykle hustá, stopky klásků kratší než klásek, pluchy papírovité, vynikle žilnaté, krátce chlupaté, po obvodu s blanitým okrajem, prašníky obvykle kratší než 1 mm,stébla s plstnatými kolénky. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1stoklas lúcny/Bromus commutatus

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rumiště, okraje cest, pole, louky

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.  1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.11.2008 16:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Šafran jarný 1Stoklas mäkký

Český názov:

Old VersionNew Version
1Šafrán jarní  1Sveřep měkký

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Crocus vernus "Rememrance" 1Bromus hordeaceus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Bromus mollis L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 21:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Krokus 1Šafran jarný

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Šafrán jarní

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Krokus

Crocus vernus "Rememrance"