Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Omphalodes scorpioides »

História popisu - Omphalodes scorpioides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.05.2013 18:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cynoglossum scorpioides Haenke; Picoia scorpioides (Haenke) Roem. et Schult.;  1Cynoglossum scorpioides Haenke; Picotia scorpioides (Haenke) Roem. et Schult.;

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Možná záměna za druh {11448}.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Listnaté a smíšené lesy, zejména dubohabřiny a lužní lesy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Možná záměna za druh {11448}. 1


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.05.2012 11:56

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Možná záměna za druh nezábudka riedkokvetá (Myosotis sparsiflora Pohl)  1Možná záměna za druh {11448}.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 29.05.2011 21:36

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Květy jednotlivé, úžlabní, koruna modrá se žlutými šupinkami pakorunky, lodyha polehavá, Plodem jsou sféroidní tvrdky. (Převzato Klíč ke květeně ČR)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Možná záměna za druh nezábudka riedkokvetá (Myosotis sparsiflora Pohl)


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 08.11.2008 20:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pupkovec pomněnkový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Haenke) Schrank

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cynoglossum scorpioides Haenke; Picoia scorpioides (Haenke) Roem. et Schult.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Pupkovec nezábudkovitý

Omphalodes scorpioides