Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tilia platyphyllos »

História popisu - Tilia platyphyllos

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 05.10.2008 21:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lipkavec marinkový 1Lipa veľkolistá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Lípa velkolistá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Asperula odorata 1Tilia platyphyllos

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Scop.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tilia officinarum Crantz (p. p. maj.)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Lipkavec marinkový

Asperula odorata