Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lithospermum purpurocaeruleum »

História popisu - Lithospermum purpurocaeruleum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.05.2013 22:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub; Aegonychon repens (Stokes) Gray; Buglossoides purpurocaeruleum (L.) I. M. Johnst.; Margarospermum purpurocaeruleum (L.) Opiz;  1Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub; Aegonychon repens (Stokes) Gray; Buglossoides purpurocaeruleum (L.) I. M. Johnst.; Margarospermum purpurocaeruleum (L.) Opiz; Rhytispermum purpurocaeruleum (L.) Link; Lithospermum lucanum N. Terracc.

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Křoviny, lesní lemy, řídké listnaté lesy, v teplých oblastech dosti hojně.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1Lamejka modronachová 1Kamejka modronachová


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Lamejka modronachová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub; Aegonychon repens (Stokes) Gray; Buglossoides purpurocaeruleum (L.) I. M. Johnst.; Margarospermum purpurocaeruleum (L.) Opiz;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Kamienka modropurpurová

Lithospermum purpurocaeruleum