Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hippochaete variegata »

História popisu - Hippochaete variegata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.02.2013 11:13

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Hippochaete ramosissima 1{11549} - roste na suchých písčitých místech


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.02.2013 11:10

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 14

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Hippochaete ramosissima

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rašeliniště, prameniště, zatopené bývalé lomy, zejména na vlhké vápenaté půdě. Odvodněním nebo zarůstáním biotopu rychle vymizí.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN), chránený druh. V ČR kriticky ohrožený druh (C1), chráněno zákonem. 1Na Slovensku ohrozený druh (EN), chránený druh. V ČR silně ohrožený druh (C2b), chráněno zákonem.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 30.08.2012 15:36

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený druh (EN), chránený druh. V ČR kriticky ohrožený druh (C1), chráněno zákonem.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 30.08.2012 15:33

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Zuby lodyžních pochev se širokým bělavým suchomázdřitým lemem, pochvy nahoře se souvislým nebo přerušovaným černým pruhem, lodyžní žebra se hřbetní rýhou, lodyhy tmavozelené. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.11.2008 21:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1Cídivka peřestá 1Přeslička různobarvá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schleich.) Bruhin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Equisetum variegatum Schleich.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.06.2008 19:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Cídivka peřestá-Prasličovka pestrá 1Prasličovka pestrá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Cídivka peřestá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Cídivka peřestá-Prasličovka pestrá

Hippochaete variegata