Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neotinea tridentata »

História popisu - Neotinea tridentata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.05.2013 21:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Orchis tridentata Scop. 1Neotinea tridentata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Scop. 1(Scop.) R. M. Bateman, Pridceon et M. W. Chase

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orchis tridentata Scop.; Orchis variegata All.; 1Orchis tridentata Scop.; Orchis variegata All.; Orchis commutata Tod.;

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ve slovenském checklistu je pod jménem Orchis tridentata Scop., podle novější revize čeledi je však řazen do rodu Neotinea.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 13:02

Výskyt od:

Old VersionNew Version
14 15


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 13:01

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1t), chráněný zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1t), chráněno zákonem


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 13:01

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1), chráněný zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1t), chráněný zákonem


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 13:00

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh, chráněný zákonem 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1), chráněný zákonem


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 11.05.2013 12:58

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Neotinea tridentata 1Orchis tridentata Scop.

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Scop.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon & M.W. Chase 1Scop.

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Přilba podlouhlá, zašpičatělá, vně růžová, ostruha zdéli poloviny semeníku, pysk růžový, s výraznými, jasně nachovými tečkami. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Stepní louky a výslunné křovinaté stráně

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh, chráněný zákonem

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.10.2008 21:16

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač trojzubý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Scop.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon & M.W. Chase

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis tridentata Scop.; Orchis variegata All.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Neotinea trojzubá

Neotinea tridentata