Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Salix kitaibeliana »

História popisu - Salix kitaibeliana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 14:20

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.11.2008 11:36

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Vstavač trojzubý 1Vŕba Kitaibelova

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vrba Kitaibelova

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Orchis (Neotia) tridentata 1Salix kitaibeliana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Willd.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Vstavač trojzubý

Orchis (Neotia) tridentata