Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anacamptis coriophora »

História popisu - Anacamptis coriophora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 11.11.2010 19:49

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Kvety páchnu nepríjemne po plošticiach. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 13 1Kvety páchnu nepríjemne po plošticiach. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 13


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.02.2010 18:11

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Kvety páchnu nepríjemne po plošticiach. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33 1Kvety páchnu nepríjemne po plošticiach. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 13


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 28.02.2010 18:10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na pasienkoch, lúkach, stráňach a na slatinných lúkach, v nížin po podhorský stupeň. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne najmä na Podunajskej a Záhorskej nížine, na Poľane, v Slovenskom krase a Spišských kotlinách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený sekundárnou sukcesiou a likvidáciou biotopov.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Kvety páchnu nepríjemne po plošticiach. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 33


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:45

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 17:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač štěničný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) R. M. Bateman, A. M. Pringeon & M. W. Chase

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis coriophora L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Červenohlav ploštičný

Anacamptis coriophora