Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anchusa officinalis »

História popisu - Anchusa officinalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.06.2013 19:54

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1smohla talianska/Anchusa azurea 1{10859} - chráněný druh, roste jen na nejjižnějším Slovensku


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.06.2013 19:52

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR je zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost. 1V ČR byl dříve zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost, v poslední verzi již nefiguruje.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 29.05.2013 19:03

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha hustě krátce srstnatě chlupatá, kalich nanejvýš do 2/3 členěný, koruna do 10 mm v průměru, šupinky pakorunky sametově chlupaté, tyčinky vetknuté v horní polovině korunní trubky, lodyžní listy kopinaté, koruna zpočátku červená, později tmavě modrofialová, až nachová. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1smohla talianska/Anchusa azurea

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.10.2011 11:16

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Významná léčivá rostlina, která byla užívána proti kašli, na podporu látkové výměny, jako projímadlo í zevně na různé kožní záněty. V minulosti byla využívána také k barvení látek. 1Významná léčivá rostlina, která byla užívána proti kašli, na podporu látkové výměny, jako projímadlo i zevně na různé kožní záněty. V minulosti byla využívána také k barvení látek.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.10.2011 10:52

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Roste na suchých travnatých mezích, na náspech, u cest, ve starých lomech a na jiných antropicky ovlivněných výslunných stanovištích. 1Roste na suchých travnatých mezích, na náspech, u cest, ve starých lomech a na jiných antropicky ovlivněných výslunných stanovištích, zejména na kamenité půdě.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.10.2011 10:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Anchusa angustifolia L.; Anchusa arvalis Rchb.; Anchusa macrocalyx Hausskn.; Anchusa micranthos Kit.;  1Anchusa angustifolia L.; Anchusa arvalis Rchb.; Anchusa macrocalyx Hausskn.; Anchusa micranthos Kit.; Anchusa procera Besser ex Link; Anchusa microcalyx Vis.; Anchusa osmanica Velen.; Anchusa ochroleuca subsp. procera (Besser ex Link) Nyman;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Roste na suchých travnatých mezích, na náspech, u cest, ve starých lomech a na jiných antropicky ovlivněných výslunných stanovištích.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR je zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Významná léčivá rostlina, která byla užívána proti kašli, na podporu látkové výměny, jako projímadlo í zevně na různé kožní záněty. V minulosti byla využívána také k barvení látek.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.11.2008 20:19

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Smohla lekarska 1Smohla lekárska

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pilát lékařský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Anchusa angustifolia L.; Anchusa arvalis Rchb.; Anchusa macrocalyx Hausskn.; Anchusa micranthos Kit.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Smohla lekarska

Anchusa officinalis