Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Euphrasia tatrae »

História popisu - Euphrasia tatrae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.08.2013 07:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1světlík chladnomilný 1světlík

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Karpatský subendemit.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku potenciálně zranitelný taxon (NT).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.10.2008 21:05

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Orchidejka papucka 1Očianka tatranská

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Světlík chladnomilný

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Paphiopedilum 1Euphrasia tatrae

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Wettst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Euphrasia carpatica auct. non Zapał.; Euphrasia minima subsp. tatrae (Wettst.) Hayek; Euphrasia minima var. carpatica Freyn; Euphrasia minima var. tatrae (Wettst.) Pawł.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Orchidejka papucka

Paphiopedilum