Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula rapunculus »

História popisu - Campanula rapunculus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 20:34

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.12.2008 06:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Zvonek vousatý 1Zvonček repkový

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Zvonek řepka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Campanula barbata 1Campanula rapunculus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Campanula fastigiata S. G. Gmel.; Campanula virgata DC.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum:

Zvonek vousatý

Campanula barbata