Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lycogala epidendrum »

História popisu - Lycogala epidendrum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.05.2013 11:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lycogala cinereum Schum. 1<b>Galeperdon epidendron</b> <b>(L.) Weber ex F.H. Wigg.</b>, <i>Prim. fl. holsat.</i> (Kiliae): 108 (1780)<br><b>Lycogala miniatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 87 (1794)<br><b>Lycoperdon epidendron</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris) <b>1</b>: 145, tab. 503 (1791)<br><b>Lycoperdon epidendrum</b> <b>J.C. Buxb. ex L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1184 (1753)<br><b>Lycoperdon sphaericum</b> <b>Gled.</b>, <i>Method. Fung.</i>: 150 (1753)<br><b>Reticularia miniata</b> <b>(Pers.) Poir.</b>, in Lamarck, <i>Encyclop. Mycol.</i> <b>6</b>: 184 (1804)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
17 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 112

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1205910


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:41

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.) Fr. 1(J.C. Buxb. ex L.) Fr.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 16:18

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lycogala cinereum Schum.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.01.2004 13:04

Vlčinka červená

Lycogala epidendrum
Vlčí mléko červené

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice (etáliá) sú guľovité, v priemere majú 4-8 mm. Ak rastú husto vedľa seba, bývajú aj stlačené. V mladosti sú ružové až mäsovočervené, v dospelosti sivohnedé. Vnútorný kašovitý obsah sa dozrievaním mení na sivožltý výtrusný prach.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je sivožltý.

Výskyt:

Rastie od júla do októbra na odumretom dreve listnatých aj ihličnatých stromov. Je jednou z najhojnejších slizoviek.

Význam:

Nemá nijaký, lebo je nejedlá.

Poznámka / Zaujímavosti:

Hoci Vlčinka červená je slizovka a nie huba, uvádzame ju, lebo sa vyskytuje v prírode veľmi často a mnohí sa o ňu zaujímajú. V moderných systémoch sa slizovky zaraďujú medzi huby.Slizovky sú organizmy, ktoré podobne ako huby neobsahujú chlorofyl a žijú prevažne saprofyticky ako mnohojadrová slizovitá masa - plazmódium. V reprodukčnom štádiu utvárajú plodničky - spórangiá alebo etáliá s výtrusmi. Žijú zväčša na odumretom dreve. V Európe sa vyskytuje približne 100 druhov slizoviek.